Om oss

Oslo Ernæringsomsorg

Oslo Ernæringsomsorg er et lite foretak som er opptatt av eldre pasienters helse og livskvalitet. Gjennom kartlegging av ernæringsstatus til eldre er målet å sikre en verdig alderdom der fullgod kost og ernæringspraksis er sentralt både forebyggende og behandlende.

Tjenestene våre tilbys i Oslo og Akershus, og retter seg primært mot pårørende som ønsker å sikre sin eldre en god ernæringsstatus; enten han/hun er hjemmeboende med eller uten hjemmehjelp, eller bor på et sykehjem.

Vi tilbyr også bistand til å utvikle gode ernæringsrutiner og opplæring av helsepersonell for sykehjem og hjemmehjelpstjenester.

Utover engasjementet for ernæring til eldre tilbyr Oslo ernæringsomsorg også ernæringskonsultasjoner til alle som måtte ønske kostholdsråd, enten det er et ønske om vektnedgang eller hjelp til å forbedre sin livsstil.Om Marianne Schage

Marianne er utdannet ernæringsfysiolog med master i Samfunnsernæring.

Etter endt utdanning våren i 2014 opprettet hun Oslo Ernæringsomsorg. Marianne har tidligere jobbet hos Vital Ernæring AS som selger næringsberiket kost og moset mat for eldre med tygge- og svelgevansker, og med ernæringsveiledning på treningssenter.

Marianne gjennomført en studie der forskjellige varianter moset mat ble testet ut på to bo- og behandlingssentre i Akershus. Interessante observasjoner under studieperioden vekket hennes interesse for å jobbe mot en forbedret eldreomsorg. Hun holdt foredrag under Dysfagidagen på Rikshospitalet i Oslo i oktober 2014, og på konferansen «Morgendagens helsetjeneste på sykehjem» på Høyskolen i Oslo og Akershus, september 2015 der en rekke observasjoner fra denne studien ble presentert.

Ernæringsarbeid i eldreomsorgen er et område Marianne er lidenskapelig opptatt av, og et av hennes hovedmål er å bidra til å redusere forekomsten av underernæring hos eldre i Norge gjennom, blant annet å bedre ernæringsrutiner på sykehjem og i hjemmehjelpstjenester.

På siden har hun også en 20% stilling som forskningsmedarbeider på Ullevål sykehus.

Utdanning

  • 2008 - 2010 London Metropolitan; Nutrition, Exercise and Health
  • 2010 - 2012 Atlantis Medisinske Høyskole; Bachelor i Ernæring
  • 2012 - 2014 Høyskolen i Oslo og Akershus, avd. Kjeller; Master i Samfunnsernæring


Samarbeidspartnere

http://www.vitalernæring.no